Huis opeten zorginstelling

Huis opeten en eigen bijdrage zorginstelling

Uw eigen woning telt in eerste instantie niet mee voor de eigen bijdrage als u in een zorginstelling terecht komt. Belastingtechnisch zit deze woning in box 1. Uw eigen woning hoeft u dus voorlopig niet op te eten.

Wanneer er geld in box 3 zit zoals spaargeld en ander vermogen, dan gaat u hierdoor een extra bijdrage betalen aan de zorginstelling. Maar als u een gedeelte van uw eigen woning verzilvert dan komt dit geld wel in box 3 terecht echter hiertegenover staat dan weer een schuld in box 3 dus deze heffen elkaar op.

U verblijft permanent in een zorginstelling 

Gaat de woning naar Box 3 als u permanent naar een verzorgings- of verpleeghuis gaat? Gedurende de eerste 2 jaar niet, ook niet zolang de woning te koop staat. Hierna wordt de woning wel overgeheveld naar box 3 omdat u de woning niet meer gebruikt voor eigen bewoning. Ook als u de woning alvast over doet aan de kinderen om erfbelasting te voorkomen dan valt het gebruikersrecht in box 3.

Per € 50.000,- vermogen gaat u € 333,- per maand meer eigen bijdrage betalen.

Let op: de heffingsgrondslag voor de eigen bijdrage kijkt altijd naar uw vermogen van twee jaar terug.

Berekenen

Rekengegevens
,-
,-
,-
,-
%
,-
%
Andere rentevaste periodes zijn uiteraard ook mogelijk, neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken
NAW Gegevens

Ons privacybeleid